Kontaktní údaje:

Adresa: Mateřská škola
               Kmochova 335
               280 02 Kolín II

Telefon: 321 723 435

E-mail: mskmochova@tiscali.cz
Sestavuji aktuální kalendář ...
Budova Budova Broučci Motýlci
O ŠKOLCE

Historie:

     Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně ( byla založena 1.12. 1925), putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy.

Umístění a provozní zázemí školy:

Zahrada:
      Mateřská škola leží téměř v samém centru města Kolína. Budova je obklopená nevelkou, ale pro celodenní pobyt vybavenou zahradou ( 2 pískoviště, dřevěný domeček, dřevěný vláček, venkovní tabule, pružinová houpadla, zahradní nábytek, dlažba pro kresbu na chodník i jízdu na koloběžkách a tříkolkách, skříň s hračkami, záhonky pro pěstitelské činnosti, venkovní WC, umyvadlo). V letních měsících je dětem k dispozici i laminátový bazén. Během jara 2009 byl na zahradě vybudován multifunkční herní prvek s bezpečnostní pryžovou dopadovou plochou a zastřešená pergola pro rozšíření využití zahrady pro vzdělávání dětí. Na realizaci přispěla TPCA a Nadace partnerství pro Kolínsko částkou 150 000 Kč, zbytek á 175 000,- Kč financovala MŠ z investičního fondu školy. Pergola se velice osvědčila nejen pro pobyt dětí venku i za mírně nepříznivého počasí, ale v letních měsících sem byly přesunuty veškeré vzdělávací činnosti dětí a probíhají zde různé kulturní akce, vystoupení dětí, výstavy za účasti rodičů a další veřejnosti.
     Dále ve spolupráci s rodiči došlo k opravě stávajících prvků, pokrytí nevzhledné zdi zakrývací sítí, obnově trávníku a zeleně. Dnešním normám nevyhovující a zastaralé herní prvky byly ze zahrady za pomoci rodičů odstraněny.
     Děti jsou k estetickému cítění nepřímo vedeny i úpravou zahrady, je zde udržovaná skalka, květinová rabata, květiny v truhlících a přenosných nádobách. Trávník i živý plot jsou neustále zaměstnanci školy i za pomoci rodičů upravovány. Na ošetřování květin se podílejí děti samotné. O vzhledu zahrady v letních měsících se pochvalně vyjadřují rodiče i veřejnost.
     Zahrada je využívána nejen v dopoledních hodinách, ale za příznivého počasí i odpoledne do rozchodu dětí. Rodiče tuto skutečnost velice pozitivně hodnotí, mnohdy zde zůstávají s dětmi až do uzavírky MŠ, protože se dětem domů nechce.
     Pro pobyt dětí venku je též využíván blízký Kmochův ostrov a lesopark Borky - vybavené novými dětskými hřišti a nabízející přímé pozorování flóry a fauny, ekologickou výchovu a umožňující dětem několikrát do roka absolvovat tématické polodenní výlety s plněním různých úkolů a soutěží. Několikrát do roka děti navštívily i nové kolínské Centrální hřiště.

Zahrada školky

Zahrada školky

Zahrada školky

Zahrada školky

Budova:
     Budova školy, postavená v r. 1928 je dobře udržovaná, má nová okna, střechu. Od roku 1971 je vytápěna plynovými kamny, která se podílejí na nízkých provozních nákladech školy, přitom umožňují pružnou regulaci teploty, či přitopení i mimo topnou sezónu.
     Budova není konstruována pro mateřskou školu, jedná se o původně rodinnou vilu, jež pro účely MŠ byla adaptována a svým zařízením a vybavením nyní potřebám dětí vyhovuje, vytváří pocit rodinnosti a útulnosti ( potvrzují to i slova rodičů a prarodičů, kteří jsou jejími absolventy a nyní sem s radostí přivádějí i své potomky).Prostory v jednotlivých třídách jsou částečně stavebně odděleny nosnými zdmi,které nejdou plně odstranit, což na jednu stranu umožňuje přirozené vytvoření různých koutků pro děti, zároveň však klade velké nároky na pozornost učitelky a její přehled nad všemi dětmi.
      Bohužel nové vyhlášce, kdy je požadováno 4 m2 na 1 dítě, prostorovým uzpůsobením tříd nebylo vyhověno. Původní situování odpovídalo 37 dětem. Během loňských prázdnin došlo k odstranění dělící zdi a připojením bývalé šatny ke II. třídě se tato zvětšila o á 16 m2, prostory MŠ jsou nyní vyhovující pro 41 dětí , na zbývající 4 je udělena výjimka do 31.8.2011. Stavební úpravy za á 180 000 Kč hradila MŠ ze svého rezervního fondu, zřizovatel hradil projekt a obstaral výběrové řízení na realizační firmu. Na zřizovatele byl nyní vznesen požadavek, aby při plánování svého rozpočtu pro rok 2011 s nutností dalších stavebních úprav počítal.
     Šatna dětí I. třídy byla umístěna do haly, kde původní šatnové skřínky byly upraveny odstraněním dvířek a do vstupní chodby šatna dětí II. třídy, kam byly zakoupeny nové policové šatnové sestavy z důvodů úspory místa. Prostor je úzký, ale původní záměr umístit tuto šatnu do suterénu nebyl realizovatelný pro jeho vlhkost.
     Kuchyň školy byla opatřena novou protiskluzovou dlažbou.
     Budova školy je jednoposchoďová, částečně podsklepená se sedlovou střechou. V suterénu a zvláště v podkroví jsou skryty prostorové rezervy školy, které by bylo možné po stavebních úpravách využít, bohužel dle nové vyhlášky již není pro děti předškolního věku možné využít podkroví ( třetí nadzemní podlaží) a suterén je i po sanaci stále vlhký. Investiční náklady nutné na jeho adaptaci prozatím překračují možnosti zřizovatele.
     V umývárnách jsou nainstalovány pákové baterie, ohřev vody se provádí elektrickými ohřívači.
     Rekonstrukcemi sociálních zařízení obou tříd během předchozích let byl zvýšen počet WC a umyvadel na konečných 10, bylo dořešeno i chybějící samostatné WC pro kuchařku.
     Osvětlení místností je zajištěno zářivkami.
     Okna budovy jsou v rámci světelné pohody opatřena žaluziemi.
     Stále není z prostorových důvodů dořešeno uzamykatelné zázemí pro pedagogický personál, byla pouze zakoupena uzamykatelná šatnová skříň pro všechny pedagogické pracovnice,obuv si umísťují do botníku v předsíňce nouzového východu. Také vedoucí školní jídelny nemá z prostorových důvodů uzamykatelnou kancelář.
     V letošním roce byl nainstalován nový systém otevírání vstupních dveří pomocí videotelefonů umístěných v obou třídách, ředitelně a kuchyni, je tak i zvýšena bezpečnost.

Budova školky

Budova školky

Budova školky

Budova školky

Budova školky

Situační rozmístění v jednotlivých podlažích:

 • suterén
  • sklad zahradního náčiní, hraček na zahradu apod.
  • sklad ovoce a zeleniny
  • bramborárna
 • přízemí
  • vstupní vestibul ( zároveň šatna II. třídy)
  • ředitelna
  • třída a herna II. třídy + rozšíření herny o prostor bývalé šatny
  • umývárna a WC II. třídy
  • hala ( zároveň šatna I. třídy)
 • 1.poschodí
  • kuchyň a spíž
  • třída a herna I. třídy
  • jídelna
  • umývárna a WC I. třídy
  • WC personálu
  • WC kuchařky
  • hala s kabinety ve skříních, stůl p. hospodářky
 • půda
  • sklad, spisovna, kabinety ( ve skříních)
SOFTWARE SERVIS © 2010