Obrázek se nahrává...Zavřít

 

MŠ Kmochova
MotýlciBroučci

O školce


Název projektu: MŠ Kmochova 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007129
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 297 670 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je v těchto oblasti: personální podpora.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.


MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 335 UZAVŘELA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI PŘIJETÍ DĚTÍ, KTERÉ SE DOSTAVILY K ZÁPISU DO MŠ VE DNECH
10. A 11. 5. 2018 A JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PODALI ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2018/19


ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ BYLO PODÁNO: 32

VOLNÁ KAPACITA PRO PŘIJETÍ: 16 DĚTÍ ( tolik, kolik odchází do ZŠ)

PŘIJATO: 16 DĚTÍ

NEPŘIJATO: 7 DĚTÍ ( z toho 1 pro nesplnění trvalého pobytu)

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ: 9 DĚTÍ (přijetí na jinou kolínskou MŠ)


PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ POSTUPOVALA MŠ PŘESNĚ V SOULADU S § 34 ODST. 3 ZÁKONA 561/2004 Sb. ( tvz. Školský zákon) A S KRITÉRII, SE KTERÝMI BYLI VŠICHNI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ PŘI ZÁPISU SEZNÁMENI

1. PŘEDNOSTNĚ BYLY PŘIJÍMÁNY DĚTI ZE SPÁDOVÉ OBLASTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO KONCE SRPNA ROKU 2018 PĚTI LET, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ

2. NÁSLEDNĚ DO VOLNÉ KAPACITY BYLY PŘIJATY DĚTI SESTUPNĚ OD NEJSTARŠÍHO K NEJMLADŠÍMUPokud dojde k uvolnění místa v MŠ, budou osloveni zákonní zástupci nepřijatých dětí, které jsou v pořadníku sestupně dle věku a uvolněné místo jim bude nabídnuto.

Mateřská škola Kolín II., Kmochova 335
Seznam zastavených správních řízení pro přijetí na jinou MŠ

__________________________________________________
Mateřská škola Kolín II., Kmochova zastavila správní řízení ve věci přijetí u níže uvedených pro přijetí na jinou kolínskou MŠ:

ŽOP 26 1819
ŽOP 17 1819
ŽOP 19 1819
ŽOP 15 1819
ŽOP 16 1819
ŽOP 12 1819
ŽOP 09 1819
ŽOP 25 1819
ŽOP 13 1819


Vyvěšeno dne: 7.6.2018 Květoslava Vorlíčková
ředitelka MŠ


Historie:
Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně (byla založena 1.12. 1925), putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy.

Bližší aktualizované informace o škole, o jejím zaměření, cílech, vybavení, podmínkách atd. naleznete v sekci pro rodiče , kde je k nahlédnutí celý školní vzdělávací program Šikulka.

Rozpočet MŠ Kmochova si můžete stáhnout zde:
ZDE

Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na rok 2018 si můžete stáhnout zde:
ZDE

Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na roky 2019 a 2020 si můžete stáhnout zde:
ZDE