Obrázek se nahrává...Zavřít

 

MŠ Kmochova
MotýlciBroučci

O školceNázev projektu: MŠ Kmochova 63
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013681
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2019
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 419 572 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 a 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Projekt je v těchto oblasti: personální podpora.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335

Kmochova 335, 280 02 Kolín II

Telefon: 321 723 435
E-mail: reditelka@mskmochova.cz


Provozní doba je pevně stanovena na 6.30 – 16.30


Mateřská škola je dvojtřídní:

I. třída: Broučci
Třídu navštěvuje 24 dětí.

II. třída: Motýlci
Třídu navštěvuje 24 dětí.

Ředitelka:
Lenka Chybová

Učitelky:
Květoslava Vorlíčková
Blanka Korelusová
Miloslava Jelínková

Asistentka pedagoga:
Jitka Sršňová

Školní asistentka:
Lucie Rybová

Školnice:
Jitka Sršňová

Vedoucí školní jídelny:
Jana Homolková

Kuchařka:
Lenka Pechová

Kapacita školy
Kapacita ŠJ je 50 obědů.
Hygienická kapacita je 48 dětí.

Právní forma
Mateřská škola je od 1.9. 1994 v právní subjektivitě, je příspěvkovou organizací.
Zřizovatel - Město Kolín.

kontaktní údaje pověřence:
Ing. Zuzana Málková
EQUICA, a.s. - Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
mob: +420 602 316 292
tel: +420 281 093 500
fax: +420 281 093 506
Historie:
Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně (byla založena 1.12. 1925), putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy.

Financování
1. Finanční prostředky na provoz a drobnou údržbu získává od zřizovatele, kterým je Město Kolín. Opravy většího rozsahu zajišťuje a financuje zřizovatel sám.
2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu - na platy zaměstnanců školy, odvody, zákonné pojištění, FKSP a ONIV poskytuje Středočeský kraj.
3. Rodiče hradí tzv. " úplatu za předškolní vzdělávání", která je vždy stanovena na celý školní rok. Přesná formulace a podmínky jsou uvedeny ve Vnitřní směrnici školy o úplatě za předškolní vzdělávání.

Bližší aktualizované informace o škole, o jejím zaměření, cílech, vybavení, podmínkách atd. naleznete v sekci pro rodiče , kde je k nahlédnutí celý školní vzdělávací program Šikulka.

Informační memorandum si můžete stáhnout zde:
ZDE

Informační memorandum zaměstnanců si můžete stáhnout zde:
ZDE

Rozpočet MŠ Kmochova si můžete stáhnout zde:
ZDE

Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na roky 2019 a 2020 si můžete stáhnout zde:
ZDE